Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

Asamblea Sirkuitora odaita 2017-2018de (Kongregacionera akʉbari zorãrã ʉme)

Akʉra asamblea sirkuito odaita, kongregacionera akʉbari zorãrã bedʼea jaradiaita.

Paeararã aripe owãta

¿Kʼãrẽa zare nebia oira? ¿Kʼãrẽba kʼarebaseabʉpe?

Panʉra naʉ̃ba widibʉta

Panʉra naʉ̃ba widibʉta ũrĩbʉrʉdera asamblea sirkuitota.