Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Asamblea Sirkuitora odaita 2017-2018de (Beteldebema ʉme)

Panʉra naʉ̃ba widibʉta

Panʉra naʉ̃ba widibʉta
  1. ¿K’ãrẽpe Kristo leira? (Gál. 6:2)

  2. ¿Sãwũã oibara Kristo leira ẽbẽrarãba ũduẽãnẽ? (1 Cor. 10:31)

  3. ¿Sãwũã oibara Kristo leira Daizeze Bed’ea jaradia wãbʉrʉde? (Luc. 16:10; Mat. 22:39; Hech. 20:35)

  4. ¿K’ãrẽa Kristo leira audre yibia Moise leira? (1 Ped. 2:16)

  5.   ¿Juwa jidabʉrabara akʉza yi mebẽrãrabara sãwũã oibara Kristo leira? (Efe. 5:22, 23, 25; Heb. 5:13, 14)

  6. ¿Sãwũã oibara Kristo leira ne jaradiabaridedara? (Sal. 1:1-3; Juan 17:14)

  7. ¿Sãwũã kãgaibara wuabemarata, Jesuba dayira kãgada kĩrãk’a? (Gál. 6:1-5, 10)