Wãra kartama

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

¿Sama ũdudai ũrãg’a bia daya ĩjasea bʉra?

¿Sama ũdudai ũrãg’a bia daya ĩjasea bʉra?

¿Ũduika...

  • ... jaibana mae?

  • ... zõrãrã mae?

  • ... Daizeze Bedʼeade?

 ẼBẼRA ABAɄBA JARASI DAIZEZE BEDʼEA Ʉ̃RɄ:

«Bʉ bedʼeata wãrã.» (Juan 17:17, Daizeze Bed’ea).

Naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ ẽbẽra mejãchaʉba ũdusida Daizeze Bedʼeade, ũrãg’a biata.

¿Bʉa bida kãga bʉka maʉ̃ ũduita?

Akʉidʉa Internetʼne eda jw.org®.

AKɄRA kʼãrẽta jarabʉta naʉ̃ne eda

AKɄRA bideo Daizeze Bedʼeadeba odata

  • ¿Kʼãrẽa kʼawuai bara Daizeze Bedʼeara?

  • ¿Sãwũã jaradia panʉ dayirãbara Daizeze Bedʼea ʉ̃rʉ?

  • ¿Kʼãrẽta opanʉ Jeowa ʉ̃rʉ kʼawua bi panʉrãbara ãyi ãba yi jʉrebʉ maera?

Ʉ̃TɄZEBĨRɄA kartata

 ¿NAɄ̃ WIDIBɄDE BEMARA SAɄTA OBARI BɄARA?

  • ¿Kʼãrẽa panʉ dayirãra?

  • ¿Dayirã zʉbʉria bʉra Daizezeba o bʉka?

  • ¿Dayi beuda tẽãra dayirã zokʼai bʉka?

(WÃRA KARTA MAE › LIBRO MAE KARTA MAE)