Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 9

¿Zõbede ẽjũã bia bai naʉ̃ drʉara?

¿Zõbede ẽjũã bia bai naʉ̃ drʉara?

Idi bedʼea zroma bʉba, ũdu bibʉ Daizeze Nokʼo zeita arakaita bata (Lucas 21:10, 11DB; 2 Timoteo 3:1-5)

Dããrãba Daizeze Bedʼeaba jarasi, idi mejãcha bedʼea zroma ũdu daita. Wũãwũãbara ũrĩ ẽ baita yi barirãra bedʼeara, akʉza baita ẽbẽra zʉbʉria kʼede akʉ ẽata, adewara audre jʉrʉ panʉ platata Daizezeĩra, akʉza opanʉ ãya audre kãga bʉta.

Akʉza Daizeze Bedʼeabara jarasi ũdu daita drʉa ureta, jarrabata, kayata, yõta, zʉbʉria mejãcha, idi za ũdu panʉ kĩrãk’a.

Jesubara jarasi Daizeze Bedʼeara jaradia daita naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ, iyi Nokʼo ʉ̃rʉ (Mateo 24:14DB).

 Daizeze Nokʼobara jõma jõbiyi kayiruarã (2 Pedro 3:13)

Jeowabara aranʉ makenañi ẽbẽra kayiruarãra.

Diarʉta akʉza iyi angelerã kayirua bawara makĩnĩñi.

Ẽbẽra Daizeze Bedʼea ũrĩ bʉra, zobia panañi, ãyiraĩ yi kãga panañi, akʉza ãyiraĩ yi ĩjãpanañi, ẽjũã kĩrãwãreãnẽ pera ẽa panañi.