Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

Yi naa bed’eabʉchuta

Yi naa bed’eabʉchuta

Daizezebara kãgabʉ dayirãra yi wũãwũã kirãk’a (1 Pedro 5:6, 7)

Daizeze ʉ̃tʉ bemaba osi dayirãra. Yibarira uda bemabara ũrãg’abʉ yi wũãwũãra bia wã marẽã, kãgabʉ baera. Abʼarikabʉ Daizeze ʉ̃tʉ bemata, maʉ̃ k’ãrẽa jaradiabʉ ẽbẽra jõmaʉ̃ã sãwũã bia bai barata.

Iyara wãrĩnuta jaradiabʉ, maʉ̃ba zobia bibʉ, akʉza jʉ̃abibʉ ne bia weita.

Dayirãba ũrĩra Daizezebara jaradiayi sãmare wãita, akʉza maʉ̃ daucha k’ãrẽ bayi.

Adewara, dayirã jarabʉ ewari jõmaʉ̃nẽ babita.

 Dayirãba ũrĩnarã Daizezeba jarabʉta ewari jõmaʉ̃nẽ zokʼai panañi (Isaías 55:3)