Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 12

¿Sãwũã zobia baseabʉ, bʉ mebẽrã bawarãrã?

¿Sãwũã zobia baseabʉ, bʉ mebẽrã bawarãrã?

Yi kãga ũdubi panʉ bʉrʉ, yi mebẽrã bawarã zobia panañi (Efesios 5:33)

Daizezebara jarabʉ, yumakẽrãta yuwẽrã ũme, juwa jidai barata.

Kima biabara kãga ũdubibʉ yi kimara, akʉza bi-ia akʉbʉ.

Yuwẽrãbara kʼarebabʉ yi kimara.

Wũãwũãbara ũrĩ bara yi barira bedʼeara.

 Juwa jida darãbara zʉbʉria obe ẽ yi kimara, akʉza aĩ babe ẽ (Colosenses 3:5, 8-10)

Daizeze Bedʼeabara jarabʉ, yumakẽrãbara kãgaĩ barata yi kimara iyi kʉza kãgabʉ kĩrãk’a. Adewara yuwẽrãbara wawia ũdubi bara yi kimara.

Juwa jida seabʉa ẽbẽra abaũme bʉrʉ, akʉza maʉ̃me bʉrʉ ãba k’ãĩseabʉ.

Daizeze Bedʼeabara jaradiabʉ, sãwũã zobia bai barata yi mebẽrã bawarãrã.