Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 5

¿Kʼairãba ũrĩsida Daizezera Noe ewaridera?

¿Kʼairãba ũrĩsida Daizezera Noe ewaridera?

Ẽbẽra Noe ewaride bemara mejãchade kayirua omiara basi (Génesis 6:5)

Adan Eba ũmera wũãwũã mejãcha tosida, maʉ̃ba naʉ̃ drʉara ẽbẽraba birasi. Maʉ̃ne eda ʉ̃kʉrʉ angelerã sida Diarʉare wãsida.

Ãyira ʉ̃tʉba zesia egoro eda, ãyira ãyi doba ẽbẽra kʼakua basi, mia kaĩ baera yuwẽra udabema bawara. Maʉ̃are tokʉasida maʉ̃ra angelerãra wũãwũãra zo kayirua basi yi zromabasi, maʉ̃ daʉcha zarea erchu basi wuabema ẽbẽrarãira.

Naʉ̃ drʉadera ẽbẽra kayiruaba birasi baera, ãyara ewari jõmaʉ̃nẽ krĩcha panasi kayirua oita, mawũã jarabʉ Daizeze Bedʼeabara.

 Noeba ũrĩsi Daizezeba jaradara mawã osi jãba zromara (Génesis 6:13, 14, 18, 19, 22)

Noera ẽbẽra bia basi, Jeowaba jarasia kue zromaba birabi karãpe makenaĩta ẽbẽra kayiruarãta.

Daizezeba jarasi Noea, o marẽã jãba zromata wʉẽza ʉ̃basea bʉta, mama eda bue marẽã jõma yi mebẽrãta, akʉza nedʉwʉrʉrã kĩra awuara awuaraka.

Noe bara jarakasi ẽbẽrarã Daizezeba jaradara weita kue zromata, mamina ʉ̃kʉrʉ ẽbẽrarã ipida sida akʉza ũrĩna ẽ basi, adewara kĩrʉ sida.

Noeba jãba zroma jõma oberabari bʉrʉdera, eda buesi nedʉwʉrʉrãra.