Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 6

¿Kʼãrẽta kʼawua panʉ Noe berabarida debara?

¿Kʼãrẽta kʼawua panʉ Noe berabarida debara?

Daizezebara makenasi ẽbẽra iyi bedʼea ũrĩ ẽ badarãtrʉ. Awuara bʉrʉ k’arebasi Noe yi mebẽrã bawara beu ẽ marẽã (Génesis 7:11, 12, 23)

Kuera zezia ewari 40 bayieda drʉa jõma bira yieda taʉ ẽ basi, mawũã ẽbẽra kayiruarã jõma makĩnĩsi.

Angel kayiruarãra ãyi ẽbẽra kakua erbadara amae karãpe wãsi ʉ̃ta, mawũã Diarʉ kaidu wãsi.

Beuda ẽ basi jãba zromane badarãtrʉ. Maʉ̃ tẽã jʉneãne Noeta yi mebẽrã bawara beu wãsida. Mamina Daizezebara jẽda piradrʉ biyi, mawũã bayi ewari jõmaʉ̃nẽ.

 Arakaita ba Daizezeba makenaita ẽbẽra kayiruarãra, akʉza ẽbẽra biarãtrʉ̃ k’arebaita beu ẽ bamarẽã (Mateo 24:37-39DB)

Diarʉba akʉza iyi kaidu panʉ bawarauba kãgada ẽ, ẽbẽrarãba ũrĩna ẽ marẽã Daizeze Jeowa bedʼeata.

Idi ewade bida Noe ewari kĩrãk’abʉ ẽbẽrarãbara ũrĩ kĩra ẽ panʉ. Maʉ̃ba arakaita ba Jeowaba makenaĩta ẽbẽra kayiruarãra (Lucas 17:26, 27DB).

Mamina bʉ ẽbẽra Noe kĩrãk’a bʉta. Jeowaba zokʼabʉ obʉta, maʉ̃rara Jeowa ʉ̃rʉ kawua bi panʉrã.