Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 7

¿Kʼai basi Jesura?

¿Kʼai basi Jesura?

Jeowabara zokʼa bʉesi Jesura naʉ̃ drʉa eda (1 Juan 4:9)

Naara Jeowa Adan oi naabedara parãsi, angel aba audre zarẽa bara bʉta. Maʉ̃ba iyara kãgabʉ dayirãba ũrĩna marẽã yi warra bedʼeata.

Maʉ̃ tẽã jʉneãnẽ Daizezebara zokʼa buesi, maʉ̃ angelerã to marẽã drʉa Belenne. Mama tobisi ẽbẽra wẽra yi zaketa yi trʉ̃ra Maria basi, maʉ̃ wũãwũã zakera trʉ̃ga marẽã jarasi Jesuta (Juan 6:38DB).

Jesu nama egorode basidera mejãchade mia kãga ũdu bi basi yi Zeze Jeowa kĩrãk’a, maʉ̃ kʼãrẽa ẽbẽrarãbara orra panasi. Iyara jara diasi wãrĩnuta Daizeze ʉ̃rʉ pera ẽa wuabemarã.

 Jesuba ne bia obasi mina ẽbẽra mejãchaʉba jurapanasi (1 Pedro 2:21-24)

Akʉza Jesubara bʼebikua bisi kaya kederãta, adewara ʉ̃kʉrʉ beudarãta piradrʉbi kuasi.

Yumakẽra Daizeze ʉ̃rʉ ĩjãbʉa a panʉrabara, mejãchade jʉra panasi Jesura. Jarabasi baera ãyira zeba nebʉrʉ miata, akʉza kẽrẽpa pana ẽ basita.

Naʉ̃ra yumakẽrã Daizeze ʉ̃rʉ ĩjãbʉa apanʉrabara, zeba ne bʉrʉta jarasida nokʼo romanorã Jesu podakarãpe bea damarẽã.