Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 13

¿Kʼãrẽta oibara Daizezeba kãgabʉ oira?

¿Kʼãrẽta oibara Daizezeba kãgabʉ oira?

Orarã ne kʼãrẽ Daizezeba jura bʉta (1 Corintios 6:9, 10)

Dayirãba kãgabʉ bʉrʉ Daizezeta, oda ẽ bayi iya kãga ẽãta.

Daizezebara kãga ẽ nezrugaira, itua doira, akʉza chirua kayirua buratʉma doira.

Daizezebara kãga ẽ wũãwũã ʉrʼa bʉeita, akʉza abari yumakẽrã kãgaita, akʉza abari yuwẽrã kãgaita. Adewara kãga ẽ mia beaira, akʉza platata mejãcha jʉrʉira, adewara kãga ẽ yõmia baira.

Dayirãra yiwid’i ẽ baibara santoara, akʉza oda ẽ baibara jaira.

Ẽbẽra naʉ̃ kayirua obʉra ba ẽ bayi, naʉ̃ drʉa ẽjũã kĩrãwãreã babʉrʉdera.

 Ne bia oibara wuabemarãita (Mateo 7:12DB)

Jeowara zobiabʉ dayirãba obʉrudera, iyide kĩrãk’a.

Bʉra ẽbẽra bia baibara ẽbẽra jõmaʉ̃me, awurua nebari diaita mawʉã ũdubiyi kãgabʉta.

Wãrĩnuta jarada akʉza sewa ẽ bai bara ẽbẽrarã.

Kirãduai bara wuabema ẽbẽraba odara.

Bedʼeara wuabemara Daizeze ʉ̃rʉ (Isaías 43:10).