Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 8

¿Sãwũã kʼarebabʉ bʉra Jesu beudabara?

¿Sãwũã kʼarebabʉ bʉra Jesu beudabara?

Jesura beusi dayirã zokʼai bada marẽã ewari jõmaʉ̃nẽ (Juan 3:16DB)

Jesu beuda ewari ũbea ba bʉrʉde, ʉ̃kʉrʉ wẽrarãba akʉ jʉe sida iyi wagada peada mae. Mamina mamara ũduda ẽ basi, Jeowaba piradrʉbisi baera.

Maʉ̃ tẽã ne Jesura yi ũdubisi iyi kaidu bemara.

Daizezebara dia ẽ basi Jesuarã ẽbẽra kakuade, awuara bʉrʉ piradrʉ bisi jaurede angel kĩrãkʼa, maʉ̃ kʼãrẽa dayirãbara ũduda ẽ. Akʉza yi kaidu bemabara ũdusida wãta ʉ̃ta. Maʉ̃ba idira mejãchade zarea barachu akʉza beuka bayi.

 Jesura Daizezebara jẽda piradrʉ bi karãpe Nokʼo babisi iyideba zokʼaita (Daniel 7:13, 14)

Jesura beusi dayirã ne mitia oda k’arebaita akʉza beuideba ẽdrʉ bita (Mateo 20:28DB). Maʉ̃ kʼãrẽa Daizezebara ewari jõmaʉ̃nẽ ba biseabʉ.

Jeowabara jʉrʉsi Jesuba zokʼa marẽã ʉ̃tʉba naʉ̃ drʉa eda ẽbẽra biarãta. Mamina zokʼa ẽ bayi iyi dobaʉba, awuara bʉrʉ ẽbẽra siento kuarenta y kuatro mil (144.000) bawarauba k’areba zokʼayi. Ãyara ũrĩpanasi Daizezeba jarabʉta, maʉ̃ kʼãrẽa ãyi beu bʉrʉdera jẽda piradrʉ biyi, ʉ̃tʉ ewari jõmaʉ̃nẽ bamarẽã. Jeowa zokʼayi Jesu deba akʉza ẽbẽra 144.000 deba. Maʉ̃trʉ̃ Daizeze Nokʼo (Revelación [Apocalipsis] 14:1-3).

Jesu ʉ̃tʉra Nokʼo baera jõma ẽjũã bia babiyi, maʉ̃ba nene ẽ bayi, akʉza ne ẽ bayi yõta, jarrabata, zʉbʉriata. Mawũã ẽbẽra jõma zobia panañi (Salmo 145:16).