Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 11

¿Jeowabara ũrĩ bʉka dayirã yiwid’i bʉra?

¿Jeowabara ũrĩ bʉka dayirã yiwid’i bʉra?

Daizezebara ũrĩbʉ dayirã yiwid’i bʉra (1 Pedro 3:12)

Jeowabara dayirã yiwid’i bʉra ũrĩbʉ (Hechos 10:31, DB). Maʉ̃ba kãgabʉ iyara dayirã zode bʉta jara marẽã.

Bʉra Jeowa abaʉʼa bʉrʉ yiwid’i bara, mia k’aia yiwid’i be ẽ.

 Daizezeʼara jaraseabʉ ne jõma (1 Juan 5:14)

Widira Daizezeba we marẽã aranʉ bai, ʉ̃tʉ bʉ kĩrãk’a nama egorode bida.

Yiwid’i seabʉa k’areba marẽã ne bia oita, adewara dayi trajaita, akʉza de ũduita, yiko ũduita, akʉza kaya kĩdeta k’arebaita.

Yiwid’ira Jesutrʉ̃neba. Mawũã ũdubiyi iya odara biga basita bʉitara.