Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 3

¿Sãwũã panasi Adan Eba ũmera ẽjũã kĩrãwãreãnẽra?

¿Sãwũã panasi Adan Eba ũmera ẽjũã kĩrãwãreãnẽra?

Daizezebara Adan Ebara ne bia jõma dia basi (Génesis 1:28; Hechos 17:25DB)

Naara Jeowaba osi Ebata, Adan kima ba marẽã (Marcos 10:6, 7DB).

Daizezebara bia parãsi Adan Eba ũmera, maʉ̃ba kaya ẽ basi akʉza krĩcha kayirua ne ẽ basi.

Adewara Adan Eba ũmera basi ẽjũã kĩrãwãreãnẽ, do bʉ mae, nedʉwʉrʉ bʉ mae, akʉza bakurʉ ida bʉ mae.

Mama ẽjũã kĩrãwãreãnẽra Daizeze Jeowa bedʼea basi Adan Eba ũme, mamina mama ãyita ewari jõmaʉ̃nẽ bakĩra basi bʉrʉ, ũrĩbara basi Daizezeba jarabʉta.

 Daizezebara jarasi bakurʉ biobʉ debemata, aba kʼo ẽ marẽã (Génesis 2:16, 17)

Adan Eba Daizezeba jarasia kʼo ẽ ba marẽã, bakurʉ abaʉde neta bʉta, maʉ̃ta kʼora beuya asi.

Angel abaʉba ũrĩ ẽ basi Daizezeba jara bʉra, mawũã maʉ̃ angel Diarʉ basi iya baʉta Ãtomĩa.

Diarʉba kãga ẽ basi Adan Eba ũmeba ũrĩna ẽ ba marẽã Jeowaba jara bʉta, maʉ̃ kʼãrẽa damata zokʼasi bedʼea marẽã Eba sewaita. Maʉ̃ba jarasi netata kʼora beu ẽ baya asia awuara bʉrʉ Daizeze kĩrãk’a baya asi. Maʉ̃ra sebida basi (Génesis 3:1-5).