Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

 YI 4

¿Kʼãrẽta berabarisi Diarʉ bedʼea ũrĩnãne bara?

¿Kʼãrẽta berabarisi Diarʉ bedʼea ũrĩnãne bara?

Adan Eba ũmebara ũrĩna ẽ basi baera Daizezeba jaradata, maʉ̃ kʼãrẽa beu sida (Génesis 3:6, 23)

Ebabara ũrĩsi dama bedʼeata, maʉ̃are kʼosi netata iya kʼoda tẽã diasi Adan iya bida kʼosi.

Ãya odara biga ẽ basi, maʉ̃ kʼãrẽa Daizezebara jʉretasi ẽjũã kĩrãwãreãnẽbara.

Maʉ̃ neba yẽtara, ãyira bia wã ẽ basi, maʉ̃ba yi wũãwũã sida bia wã ẽ basi. Maʉ̃ tẽã jʉneãnẽ ãyira zõnabape beu sida. Mia ʉ̃ta bi wã ẽ basi, mia sãma wã ẽ basi, maʉ̃ba egoroba sida.

 Beudarãra egoro ba bʉ, maʉ̃ba mia kʼãrẽ sida oẽ (Génesis 3:19)

Dayirã jõmaʉ̃ta Adan Eba deba zesi baera, maʉ̃ kʼãrẽa beu panʉ. Dayi beu bʉrʉdera ũrĩ ẽ, akʉ ẽ, mia k’ãrẽ sida oẽ, kʼãĩara kʼãĩnʉmʉ kĩrãk’abʉ (Juan 11:11-14DB).

Jeowaba kãga ẽ baera, ẽbẽra beu marẽã, arakaita ba yi beudarã jẽda piradrʉbita. Yi Daizeze Bedʼea ũrĩ bʉra akʉza obʉra ewari jõmaʉ̃nẽ ba biyi.