Bed’eabari Jõma Daizeze Bed’ea ʉ̃rʉ jaradiaita

Jeowa ʉ̃rʉ k’awuabipanʉraba bideo jaradiaita Daizeze Bed’ea ʉ̃rʉ.

Ũdubibʉ sãwũã Bʉ mebẽrãbawarãra sobiabaseabʉ

Juwa jidapanʉrata akʉsa yi mebẽrãta bed’ea zroma edrebʉ. Daizezebed’eaba erbʉ ũrãg’abiata mebẽrãbawarãra sobiabaita.

¿Ũrĩ kĩrãik’a Bed’ea Biata?

Daizeze Bed’eabara «bed’ea bia audre yibiata erbʉ», Isaías 52:7 ba jarabʉ kĩrãk’a. Naʉ̃ karta bed’ea bia ba jarabʉ sãwũã k’arebaita bʉ mebẽrãta akʉza neũduk’awua jidaita, sode neneẽã baita.

¿K’aipe Jeowa ʉ̃rʉ k’awuabipanʉrãra?

Ũkʉrʉ ẽbẽrarãbara k’awua kĩrãpanʉ k’airata Jeowa ʉ̃rʉ k’awuabipanʉrãra. Aĩra audre ũduseabʉ maʉ̃ ʉ̃rʉ.