Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Bed’eabari Jõma Daizeze Bed’ea ʉ̃rʉ jaradiaita

Ũdubibʉ sãwũã Bʉ mebẽrãbawarãra

Ũdubibʉ sãwũã Bʉ mebẽrãbawarãra

Bʉ mebẽrã sobiabaira arak’aitabaseabʉ bʉa krĩchabʉde. Naʉ̃ bideoba ũdubibʉ karta Bʉ mebẽrãbawarãra sobiabasebʉ.