Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

Bed’eabari Jõma Daizeze Bed’ea ʉ̃rʉ jaradiaita

Jeowa ʉ̃rʉ k’awuabipanʉraba bideo jaradiaita Daizeze Bed’ea ʉ̃rʉ.

Ũdubibʉ sãwũã Bʉ mebẽrãbawarãra

Juwa jidapanʉrata akʉsa yi mebẽrãta bed’ea zroma edrebʉ. Daizezebed’eaba erbʉ ũrãg’abiata mebẽrãbawarãra sobiabaita.

¿Bed’ea biata ũrĩkĩrãika?

Daizeze Bed’eabara «bed’ea bia audre yibiata erbʉ», Isaías 52:7 ba jarabʉ kĩrãk’a. Naʉ̃ karta bed’ea bia ba jarabʉ sãwũã k’arebaita bʉ mebẽrãta akʉza neũduk’awua jidaita, sode neneẽã baita.