Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Miqueas ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Miqueas ʉ̃rʉ

Miqueas libroba jara bʉta, adewara propesiata aripe bera bari bibʉ, wãrĩnu jẽda kãgadai ʉ̃rʉ.