Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

Yi naa bed’eabʉchuta Nahúm ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Nahúm ʉ̃rʉ

Nahúm propesia bara ũdu bibʉ Jeowaba sãwũã aripe bera bari bibʉta iyi bed’eara akʉza jurata nemitiara.