Akʉra Daniel librota, jarabʉbaera k’ãrẽberabarita akʉza jõma pʉwʉrʉ zroma jõbita Babilonianeba akʉza dayirã ewari bayeda adewara Daizeze Nok’oba jõbiyi wuabema nok’ora.