Wãra kartama

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

Bed'ea jidara embera katio

Yi naa bed’eabʉchuta 2 Corintios ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta 2 Corintios ʉ̃rʉ

2 Corintioba oũdubibʉ sãwũã Jeowabara so zʉbʉria akʉbʉta akʉza aripe obʉta.