Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Jonás ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Jonás ʉ̃rʉ

Jonás ʉ̃rʉ Jeowaba jidasi iyita nebʉra de bamarẽã Daizeze Bed’eade.