Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Joel ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Joel ʉ̃rʉ

K’ãĩmo k’arade ũduda bara jarabʉ Jeowaba ʉ̃ra bʉrʉ k’ãrẽ weita.