Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Ezequiel ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Ezequiel ʉ̃rʉ

Wiña akʉdaya Ezequiel ʉ̃rʉ, akʉra Jeowaba nebia erbʉta.