Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Zacarías ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Zacarías ʉ̃rʉ

Zakariaba propesiadera ũdubibʉ, Jesu nama egorode ze bʉrʉde sãwũã sewadata, adewara sãwũã beadata.