Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Wãra yi bed’ea nabemamae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi nãã bed’eabʉchu Daniel ʉ̃rʉ

Yi nãã bed’eabʉchu Daniel ʉ̃rʉ

Akʉra Daniel librota, jarabʉbaera k’ãrẽberabarita akʉza jõma pʉwʉrʉ zroma jõbita Babilonianeba akʉza dayirã ewari bayeda adewara Daizeze Nok’oba jõbiyi wuabema nok’ora.