Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

¿K’ãrẽ yiwidita bʉ JW.ORGdera?

 

2017-11-13

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Jonás ʉ̃rʉ

Jonás bara ũrĩsi Daizezeba zok’a dara iyi aña wã kĩrãnʉmasimina, so zʉbʉriata akʉ bʉta ũdu bisi.

2017-11-13

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Miqueas ʉ̃rʉ

Naʉ̃ propesia bara dayirã audre ĩjãbi seabʉ Jeowata adewara iyara dayirã widibʉ nebiata odamarẽã.

2017-11-13

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Abdías ʉ̃rʉ

Abdías libro bara jara diabʉ ne k’are bera barita, akʉza escritura hebrea, adewara jarabʉ dayirãita nebia weita Jeowa deba.

2017-10-30

Bideo Daizeze Bed'eade libro eda bʉ ʉ̃rʉ

Yi naa bed’eabʉchuta Amós ʉ̃rʉ

Jeowa bara zok’abʉ ẽbẽra eda bʉta krĩcha bʉta. ¿Bʉara k’ãrẽta k’awuabʉ Amosde bara?