Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrã ãba yi jʉrebarimae

K’awuara dai ãba yi jʉrebari ʉ̃rʉ. Jʉrʉda bʉ k’aita ãba yi jʉrebari deta.

Jʉrʉra sãma waĩta

¿K’awua kĩrãbʉka sãwũãbʉta dai ãba yi jʉrebarimaera?

Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrãra ãba yi jʉrepanʉ Daizeze’a yiwid’ita semanane ewari ʉ̃me (Hebreos 10:24, 25). Naʉ̃ ãba yi jʉrebarimaera jõmaʉ̃ta wãseabʉ, k’awuapanʉ Daizeze Bed’eadeta akʉza krĩchapanʉ maʉ̃ba sãwũã k’arebabʉta idira.

Daiawa yi jʉrebʉmaera widipanʉ yi panʉkĩrãba panʉmarẽã. Naara trãpanʉ maʉ̃are yiwid’ipanʉ.

Eda wãseabʉ Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabibʉẽãsida; balduta eda wãseabʉ mia k’ãrẽsida wididaẽ.