Wãra kartama

Wãra yi ũmemae

Jeowa ʉ̃rʉ K'awuabipanʉrã

embera katio

¿Daizeze Bed’ea k’ãrẽã k’awuaibara?

Daizeze Bed’eabara k’arebabʉ ẽbẽra mejãchaʉde ãyi bebʉ ʉrʉ widibʉ panʉita. ¿Bʉra maʉ̃rakĩrã bakirãbuka?

¿Sãwũã jaradiapanʉ dayirãbara Daizeze Bedʼea ʉ̃rʉ?

Naʉ̃ drʉa jõmaʉ̃nẽ Jeowa ʉ̃rʉ Kʼawuabipanʉrãra ũdukʼawuapanʉ ãya Daizeze Bedʼea bari kʼawuabipanʉneba. Akʉra sãwũã kʼawuabipanʉta.

¿Sãwũãbʉ dai ãba yi jʉrebʉmaera?

Akʉ wãkʉra dai ãba yi jʉrebarimae kʼãrẽta opanʉta.

Widida Daizeze Bed’ea k’awuaita

K’awuara Daizeze Bed’ea ararea ararea bari bʉa kãgamae akʉza bʉa jarada ũmadaʉde.

Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrã ãba yi jʉrebarimae

Jʉrʉda sãma ãba yi jʉrepanʉta Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrãra akʉza sãwũã yiwid’ipanʉta

K’ãrẽaba Bʉta naʉ̃ Jõmaʉ̃nẽ

  • 240​—Pʉwʉrʉ Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrã bʉta

  • 8.340.982​—Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrã

  • 10.115.264​—Bari jaradiapanʉta ẽbẽrarã deda Daizeze Bed’eata

  • 20.085.142​—Jesu beuda kĩrãbeita jʉena peadata

  • 119.485​—Kongregasione