Ômisi nâ kititenihten . . .

  • Manitôw?

  • ininiwak?

  • kotak awiyak?

 E-ITASTEK KIHCI-MASINAHIKAN

“Ana Kâ-Macâyiwit paminam misiwe askîniw.”​—1 John 5:19.

“Manitôw Okosisa kî-pe-itohtew . . . kita-pe-nisiwanâcihtawat anihi maci-manitôwa otatoskewiniw.”​—1 John 3:8, New Century Version.

TÂNISI KE-KÎ-TÔTAMÂKOYAN KÎNA OHCI

Kwayask wîhtamâkemakan askiy o-nanehtâwipanihikowina.​—Revelation 12:12.

Ihtakwan tâpwehtamâwin ôma kitaskîminaw kita-kweskipanik kita-mino-ayâmakahk.​—1 John 2:17.

 KIKA-KÎ-TÂPWEHTENÂNAW NÂ TÂNISI KIHCI-MASINAHIKAN E-ITWEMAKAHK?

Tâpwe, nisto kekwâna ohci ôhi:

  • Satan owanasowewin wî-nisiwanâcihtaniwaniw. Jehovah mitoni kehcinâhow e-wî-kipihtinahk kâ-isi-tipenimat Satan ininiwa. Asotamâkew “e-wî-nisiwanâcihât . . . anihi Maci-manitôwa” ekwa kita-wîkatenam misiwe o-nisiwanacicikewin Satan kâ-kî-ispanihtwat.​—Hebrews 2:14, New World Translation.

  • Manitôw kî-nawasônew Jesus Christ kita-tipenihtâminit askîniw. Jesus mitoni pîtos isi-ayâw inikohk ana askîhk mekwâc kâ-kakwâtakihiwet, kâ-peyahkwenimisot kâ-tipenihciket. Ômeniw mâka Jesus okimâwiwin, Manitôw asotamâkew: “Kita-kitimâkinimew anihi kâ-tapahtenihtâkosinit ekwa kâ-kitimâkasinit . . . Kakwâtakihtâwinihk ohci ekwa âhkwâtisiwinihk ohci kita-paspîhew.”​—Psalm 72:13, 14.

  • Manitôw mwâc kaskihtâw kita-kinâskit. Kihci-Masinahikan mitoni itwemakan: “Mwâc kita-kî-ihkin Manitôw kita-kinâskit.” (Hebrews 6:18) Ispî Jehovah e-asotamâket kekwân e-wî-tôtahk, tâpiskôc âsay e-kî-ihkinik! (Isaiah 55:10, 11) “Ana kâ-tipenihtak ômeniw askîniw kita-wanawiwepinaw.”​—John 12:31.

 MÂMITONENIHTA ÔMA

Tânisi askiy ke-isi-ayâmakahk ispî ana kâ-tipenihciket wîkatenihci?

Kihci-Masinahikan naskwewasihtâw ômeniw kakwecihkemowiniw ôta PSALM 37:10, 11 ekwa REVELATION 21:3, 4.