Skip to content

Jehovah’s Witnesses

Select language Ininîmowin

Kekwân anima Manitôw oKihci-Okimâwiwin?

Kekwân anima Manitôw oKihci-Okimâwiwin?

Ômisi nâ kika-itwâhtay . . .

 • kekwân nâ e-kikiskakoyan kitehihk?

 • e-itwaniwahk nâ?

 • okimâwiwin nâ kihci-kîsikohk?

 E-ITASTEK KIHCI-MASINAHIKAN

“Manitôw kihci-kîsikohk ohci kita-wanastâw okimâwiwiniw wekâ wîhkâc kita-nisiwanâcihtâniwanik.”​—Daniel 2:44, New World Translation.

“Okosisimâw kiki mînikawinaw; ekwa anima okimâwiwin kita-asteniw otihtimanihk.”​—Isaiah 9:6; footnote.

TÂNISI KE-KÎ-TÔTAMÂKOYAN KÎNA OHCI

 • E-kwayaskwâtahk okimâwiwin kita-minopanihikoyan tipinawe kîna ohci.​—Isaiah 48:17, 18.

 • Ôma kâwi-pâpanik oski-askiy, pimâtisiwin mitoni kita-minwâsin minwâyâwin ekwa minwentamowin.​—Revelation 21:3, 4.

 KIKA-KÎ-TÂPWEHTENÂNAW NÂ TÂNISI KIHCI-MASINAHIKAN E-ITWEMAKAHK?

Tâpwe, nîso kekwâna ohci:

 • Jesus kî-wâpahtiniwew kekwân Manitôw oKihci-Okimâwiwin ke-kaskihtamâkanik. Jesus kî-kiskinohamawew kâ-kî-pimitisahokot kita-isi-ayamihânit Manitôw oKihci-Okimâwiwin kita-pe-takosinômakanik ekwa mîna Manitôw otitenihtamowin kita-tôcikâtenik ôta askîhk. (Matthew 6:9, 10) Jesus kî-wâpahtiniwew tânisi anima ayamihâwin ke-isi-naskwewasihtâniwanik.

  Mekwâc askîhk e-ayât, Jesus kî-asamew kâ-nôhtehkatenit, kî-nitawihew otâhkosiwa, ekwa kîhtwâm kî-mînew pimâtisiwiniw anihi kâ-kî-nipinit! (Matthew 15:29-38; John 11:38-44) Ati-nîkânihk kâwi-ati-Tipenihciket Manitôw oKihci-Okimâwiwinihk, Jesus kî-mîniwew e-minwâsinik niyâkanaw kekwâniw animeniw Kihci-Okimâwiwin ke-tôtamâkenik otininîma ohci.​—Revelation 11:15.

 • Askiy kâ-isi-ayâmakahk kehcinâhtamakan Manitôw oKihci-Okimâwiwin wîpac kita-pe-takosinômakanik. Jesus kayâs kî-wîhtam emawes anima Kihci-Okimâwiwin petânit peyahtakenimowiniw ôta askîhk, ôma kitaskîminaw kita-kakwâtakihtâmakahk nôtinitowinihk isi, nôhtehkatewinihk, ekwa askiywi nanânihkipaniwina.​—Matthew 24:3, 7.

  Kî-wâpahtenanaw anihi kâ-isi-ayâmakahki anohc kâ-kîsikâk. Ekwa mâka kika-kî-aspenimonanaw anima Manitôw oKihci-Okimâwiwin wîpac kita-pônipaniki ôho nanehtâwipanihikowina.

 MÂMITONENIHTA ÔMA

Tânisi ôma pimâtisiwin ke-isi-ayâmakahk ispî Manitôw oKihci-Okimâwiwin wanasowemakahki?

Kihci-Masinahikan naskwewasihtâw ômeniw kakwecihkemowiniw ôta PSALM 37:29 ekwa ISAIAH 65:21-23.