Skip to content

Jehovah’s Witnesses

Select language Ininîmowin

Wîhkâc nâ kakwâtakihtâwin kita-pônipaniw?

Wîhkâc nâ kakwâtakihtâwin kita-pônipaniw?

Ômisi nâ kika-itwâhtay . . .

  • tâpwe?

  • mwâc?

  • ahpwetikwe?

 E-ITASTEK KIHCI-MASINAHIKAN

“Manitôw . . . kita-kâsîhamawew kahkinaw ohcikawâpowin oskîsikowahk ohci, ekwa mîna namwâc kita-ihtakwan nipowin, kakwâtakihtâwin, mâtowin, ahpô wîsakentamowin.”​—Revelation 21:3, 4, Contemporary English Version.

TÂNISI KE-KÎ-TÔTAMÂKOYAN KÎNA OHCI

Kehcinâhowin Manitôw môna wîna kâ-tôtahk ohci nanehtâwipanihikoyahk.​—James 1:13.

Kiminotehenikonaw e-kiskentamahk Manitôw e-môsihtamâkoyahk ispî e-kakwâtakentamahk.​—Zechariah 2:8.

Aspenimowin kahkinaw kakwâtakihtâwin kita-pônipanik.​—Psalm 37:9-11.

 KIKA-KÎ-TÂPWEHTENÂNAW NÂ TÂNISI KIHCI-MASINAHIKAN E-ITWEMAKAHK?

Tâpwe, nîso kekwâna ohci:

  • Manitôw pakwâtam kakwâtakihtâwin ekwa wani-totamâkewin. Mâmitonenta tânisi Jehovah Manitôw kâ-kî-itamahcihot Kihci-Masinahikanihk kâ-kî-pe-ispanik ispî otininîma e-kakwâtakihimiht. Kihci-Masinahikan itwemakan e-kî-pîkwentahk ômeniw ohci “anikihk kâ-kî-kitimahânit anihi naspâc isi.”​—Judges 2:18, New World Translation.

    Manitôw ayâw maskawi itamahcihowina anihi ohci kâ-kitimahânit kotakiyak. Tâpiskôc, Kihci-Masinahikan kâ-itwemakahk anihi “micihciya kâ-sîkinaminit e-minwâsinik mihkoniw” ewakwani pakwâtentâmihik.​—Proverbs 6:16, 17.

  • Manitôw kikisesawenimikonaw e-isi-pahpeyakoyahk. Môna wîna poko ininiw e-isi-peyakot kiskentam “tipinawe okakwâtakihtâwin ekwa tipinawe o-wîsakentamowin” mâka wîsta Jehovah!​2 Chronicles 6:29, 30.

    O-Kihci-Okimâwiwinihk ohci, Jehovah wîpac kita-kipihtinam o-kakwâtakihtâwiniwâwa e-isi-pahpeyakonit awiya. (Matthew 6:9, 10) Mâka ispîhci, nôskâtisiwinihk isi-mino-tôtawew anihi mitoni kwayask kâ-nanâtonâkot.​—Acts 17:27; 2 Corinthians 1:3, 4.

 MÂMITONENIHTA ÔMA

Kekwân ohci Manitôw tawinahk kakwâtakihtâwin?

Kihci-Masinahikan naskwewasihtâw ômeniw kakwecihkemowiniw ôta ROMANS 5:12 ekwa 2 PETER 3:9.