Imaju li Jehovini svjedoci neku svoju Bibliju?

Imaju li Jehovini svjedoci neku svoju Bibliju?

 Dok istražuju Bibliju, Jehovini svjedoci koriste mnoge prijevode. No naročito cijenimo prijevod Novi svijet, naravno ako je dostupan na našem jeziku. Zašto ističemo taj prijevod? Prije svega, zato što dosljedno koristi Božje ime. Osim toga, taj je prijevod točan i jasan.

  •   Korištenje Božjeg imena. Neki izdavači Biblije ne odaju čast pravom Autoru te svete knjige. Naprimjer, u jednom prijevodu navode se imena više od 70 osoba koje su na neki način doprinijele njegovom izdavanju. No isti taj prijevod u potpunosti izostavlja ime pravog Autora Biblije — Jehove Boga!

     S druge strane, u prijevodu Novi svijet Božje se ime koristi na tisućama mjesta na kojima se ono pojavljuje u izvornim rukopisima, dok su prevoditelji koji su radili na njemu potpuno anonimni.

  •   Točnost. Izvorna biblijska poruka nije točno prevedena u svim prijevodima. Tako, primjerice, u jednom prijevodu Matej 7:13 glasi: “Uđite na uska vrata jer široka vrata vode u pakao, a putem koji vodi do njega lako je kročiti.” Međutim, u izvornom tekstu u tom se retku koristi izraz “propast”, a ne “pakao”. Moguće je da su prevoditelji upotrijebili riječ “pakao” jer su vjerovali da Bog zle ljude vječno muči u paklu. Biblija ne podupire tu predodžbu. Stoga su u prijevodu Novi svijet riječi iz Mateja 7:13 točno prevedene. Ondje stoji: “Uđite na uska vrata! Jer širok je i prostran put koji vodi u propast i mnogo je onih koji njime idu.”

  •   Jasnoća. Dobar prijevod nije samo točan nego i jasan te lako razumljiv. Navest ćemo jedan primjer. U Rimljanima 12:11 apostol Pavao koristio je izraz koji doslovno znači “duhom kipite”. Budući da je taj izraz teško razumljiv današnjim čitateljima, u prijevodu Novi svijet preveden je puno jasnije: “Neka vas duh potiče na revnost!”

 Kao što smo vidjeli, prijevod Novi svijet točan je i jasan te dosljedno koristi Božje ime. No od ostalih se prijevoda razlikuje po još nečemu — može se dobiti bez novčane naknade. Zahvaljujući tome do Biblije mogu doći milijuni ljudi, pa čak i oni koji je sebi inače ne bi mogli priuštiti. Budući da prijevod Novi svijet postoji na brojnim jezicima, mnogi ga mogu čitati na svom materinjem jeziku.