Základní informace o knize Nářky, ve které je vyjádřen zármutek i naděje.