Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvod k Malachiášovi

Úvod k Malachiášovi

Podívejte se na několik informací o poslední knize Hebrejských písem. Tato prorocká kniha vyzdvihuje neměnnost Jehovových zásad a jeho milosrdenství a lásku.