Podívejte se na základní informace o knize Jonáš, která popisuje dramatické zážitky jednoho Jehovova proroka.