Ezekjáš byl pod velkým tlakem, ale přesto dokázal dělat rozhodnutí, která byla založená na jeho víře v Jehovu. Dal tak dobrý příklad celému tehdejšímu národu i všem, kdo slouží Jehovovi dnes.