Přejít k článku

Přejít na obsah

5. část

Poznávejte Boha

Poznávejte Boha

KDYŽ potřebujete nějakou radu, neobrátíte se snad na někoho, kdo je důvěryhodný? Pokud totiž rada pochází ze zdroje, kterému důvěřujete, jistě takovou radu poslechnete ochotněji, ať už z toho budete mít bezprostřední užitek, nebo ne. Chcete-li mít opravdový užitek z praktických rad obsažených v Bibli, musíte poznat jejího Autora. A dokonce můžete být považováni za jeho „přítele“. (Izajáš 41:8)

Boží jméno v hebrejském textu knihy Izajáš

2 Jestliže se s někým budete chtít spřátelit, nepochybně se budete snažit poznat jeho jméno. Má i Bůh Bible nějaké jméno? Prohlásil: „Já jsem Jehova. To je mé jméno; a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytým sochám.“ (Izajáš 42:8) Jeho jméno je „Jehova“, což se v hebrejštině píše jako יהוה (čte se zprava doleva). Toto jméno se v Hebrejských písmech Bible vyskytuje téměř 7 000krát. Má se za to, že význam Božího jména je „Působí, že se stane“. Jehova tedy působí, že se sám stává tím, čím potřebuje být, aby uskutečnil své záměry. Kromě toho v hebrejštině je jeho jméno v mluvnickém tvaru, který označuje činnost v průběhu uskutečňování. Co to znamená? Vyplývá z toho, že Jehova dosud působil a stále působí, že se stává tím, čím potřebuje být, aby splnil své záměry. Je to živý Bůh, a ne nějaká neosobní síla!

3 Jehova se stal Stvořitelem. (1. Mojžíšova 1:1) Je ‚živý Bůh, který učinil nebe, zemi, moře a všechno v nich‘. (Skutky 14:15) Jehova stvořil všechno, tedy i první lidskou dvojici, Adama a Evu. Bůh je tudíž „zdroj života“. (Žalm 36:9) Stal se také Tím, kdo udržuje život. „Neponechal [se tedy] bez svědectví, že dělal dobro, když vám dával deště z nebe a plodná období a zcela naplňoval vaše srdce pokrmem a dobrou náladou.“ (Skutky 14:17) V Africe a v Asii mnoho lidí uctívá své předky, protože ti jim předali život. Neměli by se tito lidé cítit mnohem více zavázáni Stvořiteli, který je zároveň Tím, kdo udržuje život, Tím, kdo stvořil první lidskou dvojici a dal jí schopnost rozmnožovat se? Přemýšlení o této skutečnosti vás možná přivede k tomu, že nadšeně prohlásíte: „Hoden jsi, Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“ (Zjevení 4:11)

4 Svého Stvořitele Jehovu můžete poznat prostřednictvím stránek Bible a v ní se také můžete dozvědět, jaký je to Bůh. Bible ukazuje, že „Bůh je láska“. (1. Jana 4:16; 2. Mojžíšova 34:6, 7) Až budete číst Bibli od 1. Mojžíšovy po Zjevení, najdete tam řadu zpráv, z nichž vyplývá, že Jehova je skutečně láskyplný Bůh. Co kdybyste si tedy navykli číst Boží slovo denně, abyste svého Stvořitele poznali? Bibli pečlivě studujte s pomocí těch, kdo její obsah dobře znají. (Skutky 8:26–35) Budete-li to dělat, zjistíte, že Jehova je také Bohem práva a nedovolí, aby ničemnost existovala věčně. (5. Mojžíšova 32:4) Pro člověka není snadné zachovat si vyrovnanost mezi láskou a smyslem pro právo, ale díky své moudrosti má Jehova tyto vlastnosti v dokonalé rovnováze. (Římanům 11:33; 16:27) Je Všemohoucí Bůh, a proto má moc udělat všechno, čeho je zapotřebí k uskutečnění jeho záměrů. (1. Mojžíšova 17:1) Snažte se uplatňovat moudré rady, které najdete v Bibli. Svého Stvořitele si pak budete vážit ještě víc, protože uvidíte, že jeho rady jsou vždycky k našemu prospěchu.

Co vám brání přiblížit se k Bohu v modlitbě?

5 K Bohu se však můžeme přibližovat ještě jiným způsobem. Je to prostřednictvím modlitby. Jehova je ‚Ten, který slyší modlitbu‘. (Žalm 65:2) Může „učinit více než přehojně vše, oč prosíme nebo nač pomyslíme“. (Efezanům 3:20) Co byste si však mysleli o „příteli“, který by za vámi přišel vždy jen tehdy, když by od vás něco chtěl? Nejspíš byste o něm neměli příliš valné mínění. Je tedy nepochybné, že výsadu modlitby nebudete chtít využívat jen k tomu, abyste Boha žádali o to, co potřebujete, ale budete mu chtít také děkovat a chválit ho. (Filipanům 4:6, 7; 1. Tesaloničanům 5:17, 18)