Přejít k článku

Přejít na obsah

V programu uvidíte odpovědi na tyto otázky

V programu uvidíte odpovědi na tyto otázky
  1. Proč je těžké dělat, co je správné? (1. Petra 5:8; Řím. 12:2; Řím. 7:21–25)

  2. Co znamená rozsévat s ohledem na tělo a jak se tomu můžeme vyhýbat? (Gal. 6:8)

  3. Komu bychom měli konat dobro? (Gal. 6:10)

  4. Jak můžeme rozsévat s ohledem na ducha? (Gal. 6:8)

  5. Co budeme sklízet, jestliže neochabneme? (Gal. 6:9)