Přejít k článku

Přejít na obsah

25. LEKCE

Proč a jak stavíme sály Království?

Proč a jak stavíme sály Království?

Bolívie

Nigérie, předtím a potom

Tahiti

Jak už naznačuje název „sál Království“, základní biblickou naukou, která se v těchto sálech rozebírá, je Boží království, což byl hlavní námět Ježíšova vyučování. (Lukáš 8:1)

Jsou to místa, kde je uctíván pravý Bůh. Ze sálů Království svědkové organizují kazatelskou činnost v blízkém okolí. (Matouš 24:14) Liší se od sebe velikostí a vzhledem, ale všechno jsou to neokázalé stavby. Jeden sál Království často používá více sborů. V posledních letech jsme takových sálů postavili více než 23 000, abychom udrželi krok s rostoucím počtem sborů. Díky čemu se nám to daří? (Matouš 19:26)

Výstavba je financována z peněz darovaných do společného fondu. Peníze z něj se posílají pobočce, aby mohly být poskytnuty sborům, které potřebují sál Království postavit nebo zrenovovat.

Staví je neplacení dobrovolníci nejrůznějších profesí. V mnoha zemích byly vytvořeny skupiny pro výstavbu sálů Království. Týmy dobrovolníků se v rámci země stěhují z jednoho sboru do druhého, dokonce i do odlehlých míst, aby místním sborům pomohly se stavbou sálů Království. V jiných zemích byly dohledem nad výstavbou a renovací sálů Království v určité oblasti jmenováni zkušení svědkové. I když své síly a schopnosti ochotně nabízí mnoho zručných řemeslníků, podstatnou část práce udělají na každé takové stavbě členové místního sboru. To vše je možné díky působení svatého ducha a díky obrovskému nasazení Božích služebníků. (Žalm 127:1; Kolosanům 3:23)

  • Proč se místa, kde uctíváme Jehovu, nazývají sály Království?

  • Jak to, že dokážeme stavět sály Království po celém světě?