Přejít k článku

Přejít na obsah

 PŘÍBĚH 92

Ježíš křísil mrtvé

Ježíš křísil mrtvé

HOLČIČCE, kterou vidíš na obrázku, je asi dvanáct let. Ježíš ji drží za ruku a kousek od nich stojí její maminka a tatínek. Víš, proč jsou tak šťastní? Za chvilku se to dozvíme.

Otec té dívenky byl významný muž, který se jmenoval Jairos. Jednoho dne jeho dcerušce nebylo dobře, a tak ji rodiče uložili do postele. Ale nepomohlo to. Holčičce bylo pořád hůř a hůř. Jairos a jeho manželka měli velký strach, protože to vypadalo, že jejich holčička zemře. Byla to jejich jediná dcera. A tak se Jairos vydal hledat Ježíše, protože o něm slyšel, že dokáže dělat zázraky.

Když Jairos Ježíše uviděl, bylo všude kolem mnoho lidí. Ale Jairos se prodral zástupem a padl Ježíšovi k nohám. Řekl: ‚Mé dcerušce je velmi špatně. Prosím tě, pojď a uzdrav ji.‘ Ježíš souhlasil, a vydali se na cestu.

Ještě než došli k Jairovu domu, začal se zástup lidí kolem nich víc tlačit. Najednou se Ježíš zastavil. ‚Kdo se mě to dotkl?‘ zeptal se. Ježíš totiž cítil, že z něho vyšla síla, a tak věděl, že se ho někdo dotkl. Ale kdo? Byla to jedna žena, která byla už 12 let velmi nemocná. Přiblížila se k Ježíšovi, dotkla se jeho oděvu a byla uzdravena!

Když Jairos viděl, jak snadno může Ježíš někoho uzdravit, neměl už takový strach. Potom ale k Jairovi přišel posel a řekl mu: ‚Už Ježíše neobtěžuj. Tvá dcerka zemřela.‘ Ježíš to zaslechl a řekl Jairovi: ‚Neboj se, bude zase zdravá.‘

Konečně došli do Jairova domu. Lidé, kteří tam byli, plakali a byli velmi zarmouceni. Ale Ježíš řekl: ‚Neplačte. Ta holčička nezemřela. Jenom spí.‘ Ale oni se začali Ježíšovi posmívat, protože věděli, že je mrtvá.

Ježíš pak šel s rodiči té dívenky a třemi ze svých apoštolů do místnosti, kde holčička ležela. Vzal ji za ruku a řekl: ‚Vstaň!‘ A ona ožila, jak to vidíš na obrázku. Vstala a začala chodit. Proto její tatínek a maminka byli tak šťastní.

To nebyl první člověk, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. První, o kom to Bible říká, byl syn jedné vdovy, která žila ve městě Nain. Později Ježíš vzkřísil z mrtvých také Lazara, bratra Marie a Marty. Až bude Ježíš vládnout jako Boží král, přivede zpátky k životu mnoho mrtvých lidí. Na tu dobu se určitě velmi těšíme.

Lukáš 8:40–56; 7:11–17; Jan 11:17–44