Potopu přežilo jen osm lidí. Postupně ale lidí přibývalo a zanedlouho jich na zemi žilo mnoho tisíc. Později, 352 let po potopě, se narodil Abraham. Poznáme, jak Bůh dodržel svůj slib, že Abraham bude mít syna jménem Izák. Z Izákových dvou synů si Bůh vyvolil Jákoba.

Jákob měl velkou rodinu — dvanáct synů a několik dcer. Deset Jákobových synů nenávidělo svého mladšího bratra Josefa a prodali ho jako otroka do Egypta. Později se Josef stal jedním z nejdůležitějších lidí v Egyptě. Když jednou nastal hladomor, Josef své bratry vyzkoušel, aby zjistil, zda se jejich srdce změnilo. Nakonec se do Egypta přestěhoval i Jákob s celou svou rodinou, s Izraelity. To se stalo 290 let po narození Abrahama.

Dalších 215 let žili Izraelité v Egyptě. Po Josefově smrti z nich Egypťané udělali otroky. Za nějaký čas se narodil Mojžíš, a právě jemu dal Bůh za úkol, aby Izraelity z Egypta vysvobodil. Ve DRUHÉM díle si budeme povídat o událostech, které se staly během 857 let.