Přejít k článku

Kdo vlastně ovládá svět?

Kdo vlastně ovládá svět?

Myslíte si, že to je . . .

  • Bůh?

  • lidé?

  • někdo jiný?

V BIBLI SE PÍŠE

„Celý svět je pod mocí Zlého.“ (1. Jana 5:19, Ekumenický překlad)

„Boží Syn [byl] učiněn zjevným, . . . aby rozbil Ďáblova díla.“ (1. Jana 3:8, Překlad nového světa)

CO VÁM TO PŘINESE

Logické vysvětlení toho, proč se svět potýká s problémy. (Zjevení 12:12)

Spolehlivou naději, že svět bude lepší. (1. Jana 2:17)

DÁ SE TOMU VĚŘIT?

Ano, přinejmenším ze tří důvodů:

  • Satanovo panování je odsouzeno k zániku. Jehova se rozhodl, že Satanovu vládu nad lidmi ukončí. Slibuje, že Ďábla zničí a úplně odstraní všechny škody, které napáchal. (Hebrejcům 2:14)

  • Bůh rozhodl, že nad světem bude vládnout Ježíš Kristus. Satan je krutý a sobecký vládce. Ježíš je jeho přesným opakem. V souvislosti s jeho kralováním Bůh slíbil: „Bude litovat poníženého a chudého . . . Z útlaku a z násilí vyplatí jejich duši.“ (Žalm 72:13, 14)

  • Bůh nemůže lhát. Bible jasně říká: „Je nemožné, aby Bůh lhal.“ (Hebrejcům 6:18) Když Jehova něco slíbí, je jisté, že to opravdu udělá. (Izajáš 55:10, 11) „Panovník tohoto světa [bude] vyvržen.“ (Jan 12:31)

NABÍZÍ SE OTÁZKA

Jaký bude svět, až jeho současný panovník bude odstraněn?

Odpověď najdete v těchto biblických verších: ŽALM 37:10, 11ZJEVENÍ 21:3, 4