Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvod k Nehemjášovi

Úvod k Nehemjášovi

Podívejte se na základní informace o knize Nehemjáš, která popisuje obnovu jeruzalémských hradeb po vyhnanství v Babyloně.