Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvod ke Kolosanům

Úvod ke Kolosanům

Podívejte se na stručný přehled inspirovaného dopisu Kolosanům, který vyzdvihuje postavení Ježíše Krista.