Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvod k Filipanům

Úvod k Filipanům

V inspirovaném dopise Filipanům se dozvíte, jak někteří křesťané svojí věrností Bohu navzdory pronásledování povzbudili druhé.