Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvod k Ezrovi

Úvod k Ezrovi

Podívejte se na základní informace o knize Ezra, která popisuje propuštění Božího lidu ze zajetí v Babyloně a obnovení pravého uctívání v Jeruzalémě.