Nauč se dobře číst a vyučovat – videa

Získej nezbytné dovednosti, díky kterým budeš dobře číst a vyučovat.

1. LEKCE

Zajímavý úvod

Co můžeš udělat pro to, aby posluchači chtěli naslouchat tomu, co se jim chystáš říct?

2. LEKCE

Přirozené vystupování

Díky čemu se budou tvoji posluchači cítit příjemně?

3. LEKCE

Používání otázek

Jak můžeš pomocí otázek zaujmout posluchače, udržet si jejich zájem a vyzdvihnout důležité body?

4. LEKCE

Uvádění biblických veršů

Jak můžeš posluchačům pomoct, aby měli z biblických veršů, které budeš číst, co největší užitek?

5. LEKCE

Přesné znakování

Podívej se na tipy, jak znakovat přesněji a zřetelněji.

6. LEKCE

Vysvětlování biblických veršů

Co bys měl udělat potom, co biblický verš přečteš, aby posluchači snadněji pochopili, proč jsi ho četl?

7. LEKCE

Přesné a spolehlivé informace

Co můžeš udělat pro to, abys druhým nepředkládal zkreslené informace?

8. LEKCE

Poučná přirovnání

Velký učitel vyučoval pomocí působivých přirovnání. Jak se to můžeš naučit i ty?

9. LEKCE

Používání vizuálních pomůcek

Jak můžeš obrázky a další vizuální pomůcky využít k tomu, aby posluchači pochopili důležité myšlenky?

10. LEKCE

Modulace

Jak ti modulace pomůže vyjadřovat myšlenky jasně a probouzet v divácích emoce?

11. LEKCE

Nadšení

Jak nám to, že znakujeme s nadšením, pomůže motivovat diváky k jednání?

VÍCE INFORMACÍ

KNIHY A BROŽURY

Nauč se dobře číst a vyučovat

Tato publikace ti pomůže, abys byl lepším čtenářem a učitelem