Biblické zásady v praxi

Boží Slovo nám pomáhá, abychom uvažovali a jednali podle určitých zásad. Podívejte se na konkrétní příklady, ze kterých je vidět hloubka Boží moudrosti.

Kde můžeš najít přátele?

Je přirozené, že člověk chce mít kamarády. Které biblické zásady ti pomůžou vybrat si je dobře?

Jehova ti pomůže

Aby z tebe měl Bůh radost, nemusíš být dokonalý. Chce, abys byl šťastný, a bude tě podporovat a pomáhat ti.

Naslouchej radě, a zmoudříš

Nezaměřuj se na toho, kdo ti radí, ale na to, co ti radí. Moudré rady od sborových starších jsou důkazem toho, že nás má Jehova rád.