1. KAPITOLA

Kdo je Bůh?

Kdo je Bůh?

1., 2. Na co se lidé často ptají?

DĚTI mají spoustu otázek. Něco jim začnete vysvětlovat a už se ptají: „A proč?“ A než jim stihnete odpovědět, většinou přichází další „proč“.

2 Otázky máme všichni, ať jsme mladí, nebo staří. Ptáme se, kolik je hodin nebo jak se někam dostat. A přemýšlíme i o závažnějších otázkách, třeba jaký je smysl života nebo co nás čeká v budoucnosti. Když ale na své otázky nedostaneme uspokojivou odpověď, možná se ptát přestaneme.

3. Proč hodně lidí nehledá odpovědi na zásadní životní otázky?

3 Daly by se odpovědi na zásadní životní otázky najít v Bibli? Někteří lidé si myslí, že ano, ale připadá jim, že se jí nedá rozumět. Zdá se jim, že takové otázky jsou spíš pro kněze a teology. Jiní se radši neptají vůbec, protože se stydí přiznat, že neznají odpověď. A co vy?

4., 5. a) Na které otázky byste rádi našli odpověď? b) Proč byste neměli přestat hledat odpovědi?

4 Nejspíš i vás už někdy napadlo: Kde se na zemi vzal život? Co se s člověkem stane, když zemře? Existuje Bůh? Proč dobří lidé trpí? Slavný učitel Ježíš řekl: „Proste, a dostanete, hledejte, a najdete, klepejte, a bude vám otevřeno.“ (Matouš 7:7) A tak se nevzdávejte. Hledejte, dokud nenajdete odpovědi, kterým budete moct důvěřovat.

5 V Bibli takové odpovědi jsou. Když je nepřestanete hledat, najdete je. (Přísloví 2:1–5) A navíc není těžké je pochopit. Díky tomu, co se dozvíte, budete už teď šťastnější a získáte nádhernou naději do budoucnosti. Podívejme se nejdřív na jednu otázku, o které přemýšlí hodně lidí.

ZÁLEŽÍ BOHU NA NÁS?

6. Proč si někteří lidé myslí, že Bohu na nás nezáleží?

6 Hodně lidí si myslí, že Bohu na nás nezáleží. Říkají: „Pokud by se o nás Bůh zajímal, svět by vypadal jinak.“ Dnešní svět je plný válek, nenávisti a chudoby. Lidé bojují s nemocemi, trpí a umírají. Někteří se proto ptají: „Pokud na nás Bohu záleží, proč s tím něco neudělá?“

7. a) Proč si někteří lidé myslí, že je Bůh krutý? b) Jak víme, že Bůh nemůže za špatné věci?

7 Když se stane nějaké neštěstí, představitelé různých církví říkají, že to byla Boží vůle – že si to Bůh přál. Vlastně tak tvrdí, že za to Bůh může. Kvůli tomu si někteří lidé myslí, že je krutý. Bible ale říká, že zlo nikdy nepochází od Boha. Jak se píše v Jakubovi 1:13, Bůh nikoho nezkouší tím, že by mu udělal něco špatného. Čteme tam: „Když někdo prochází zkouškou, ať neříká: ‚Zkouší mě Bůh.‘ Vždyť Boha nikdo nemůže pokoušet ke zlému ani on sám nikoho ke zlému nepokouší.“ Co to znamená? I když Bůh nebrání tomu, aby se děly špatné věci, nikdy je nepůsobí. (Job 34:10–12) Uveďme si jedno přirovnání.

8., 9. Proč by bylo nespravedlivé obviňovat z našich problémů Boha? Uveďte přirovnání.

8 Představte si otce, který má moc rád svého syna a učí ho dobře se rozhodovat. Když syn vyroste, přestane svého otce poslouchat a odejde z domova. Jeho otec mu v tom nebrání. Syn začne dělat špatné věci a dostane se do problémů. Řekli byste, že za to může jeho otec? Samozřejmě že ne. (Lukáš 15:11–13) Podobně když se lidé odvrátili od Boha a rozhodli se jednat špatně, Bůh jim v tom nebránil. Za problémy, které si tím způsobili, ale nemůže. Bylo by nespravedlivé ho z nich obviňovat.

9 Bůh má dobrý důvod, proč zatím špatné věci připouští. V 11. kapitole se dozvíte, co o tom říká Bible. Můžete si ale být jistí, že nás Bůh miluje a že za naše problémy nemůže. Ve skutečnosti je jediný, kdo je může vyřešit. (Izajáš 33:2)

10. Proč si můžeme být jistí, že Bůh napraví všechno, co napáchali špatní lidé?

10 Bůh je svatý. (Izajáš 6:3) To znamená, že všechno, co dělá, je čisté a dobré. Můžeme mu proto důvěřovat a můžeme si být jistí, že špatnost nebude tolerovat donekonečna. Na rozdíl od Boha lidé někdy jednají špatně. A i kdyby nějaký vládce chtěl napravit všechno, co lidé způsobili, nemá na to moc. Takovou moc má jenom Bůh. Dokáže napravit všechno, co napáchali špatní lidé, a také to udělá. Jednou provždy odstraní všechno zlo. (Žalm 37:9–11)

JAK NA BOHA PŮSOBÍ, KDYŽ LIDÉ TRPÍ?

11. Jak na Boha působí, když prožíváte něco těžkého?

11 Jaké má Bůh pocity, když vidí, co se děje ve světě a co prožíváte vy osobně? Bible říká, že „miluje spravedlnost“. (Žalm 37:28; Malachiáš 3:6) To znamená, že miluje dobro a nenávidí zlo. Bolí ho, když lidé trpí. Když v minulosti viděl, že svět je plný zla, „v srdci cítil bolest“. (1. Mojžíšova 6:5, 6) A Bůh se nezměnil. Bible ukazuje, že mu na nás záleží. (1. Petra 5:7)

Bible ukazuje, že Jehova je milující stvořitel celého vesmíru

12., 13. a) Proč dokážeme milovat a jak na nás působí, když vidíme lidi trpět? b) Proč si můžeme být jistí, že Bůh odstraní všechno trápení a nespravedlnost?

12 Bible také říká, že nás Bůh udělal ke svému obrazu. (1. Mojžíšova 1:26) To znamená, že nás vytvořil se stejnými vlastnostmi, jaké má on. Pokud vás tedy bolí, když vidíte nevinné lidi trpět, můžete si být jistí, že Bůh to cítí ještě silněji. Jak to víme?

13 V Bibli se píše, že „Bůh je láska“. (1. Jana 4:8) Láska je za vším, co dělá. Díky tomu, že Bůh miluje, dokážeme milovat i my. Zamyslete se: Kdybyste měli takovou moc, že byste dokázali odstranit všechno trápení a nespravedlnost, neudělali byste to? Určitě ano, protože lidi milujete. Bůh takovou moc má. A protože nás miluje, všechno trápení a nespravedlnost odstraní. Můžete si být jistí, že splní všechny svoje sliby, o kterých se píše na začátku této knihy. Abyste tomu ale mohli věřit, musíte Boha lépe poznat.

BŮH SI PŘEJE, ABYSTE HO POZNALI

Pokud se chcete s někým spřátelit, řeknete mu svoje jméno. Bůh nám svoje jméno sdělil v Bibli

14. Jak se Bůh jmenuje a jak víme, že bychom jeho jméno měli používat?

14 Pokud se chcete s někým spřátelit, co uděláte hned na začátku? Většinou mu řeknete svoje jméno. Má nějaké jméno i Bůh? Hodně náboženství učí, že se jmenuje prostě Bůh nebo Pán. To ale nejsou jména. Jsou to jenom tituly, podobně jako král nebo prezident. Bůh nám řekl, že se jmenuje Jehova. V Žalmu 83:18 se píše: „Ať lidé poznají, že ty, který máš jméno Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ Pisatelé Bible použili Boží jméno víc než 7 000krát. Je z toho vidět, že Jehova chce, abyste jeho jméno znali a používali. Řekl vám ho proto, abyste se s ním mohli spřátelit.

15. Co znamená jméno Jehova?

15 Boží jméno Jehova má hluboký význam. Znamená, že Bůh dokáže splnit všechny svoje sliby a udělat cokoli, k čemu se rozhodne. Nic mu v tom nemůže zabránit. Toto jméno patří jen jemu. *

16., 17. Co znamená, že je Bůh a) „Všemohoucí“? b) „Král věčnosti“? c) stvořitel?

16 Ve Zjevení 15:3 se píše: „Velká a podivuhodná jsou tvá díla, Bože Jehovo, Všemohoucí.“ Co znamená, že je Bůh „Všemohoucí“? Znamená to, že je nejmocnější osoba v celém vesmíru. V 1. Timoteovi 1:17 je Jehova označen jako „Král věčnosti“. Tento titul o něm prozrazuje, že existoval vždycky. Žalm 90:2 říká, že žije „od věčnosti po věčnost“. Není to úžasné?

17 Z Bible se také dozvídáme, že jenom Jehova je stvořitel. Ve Zjevení 4:11 se píše: „Jehovo, náš Bože, zasloužíš si slávu, čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle začaly existovat a byly stvořeny.“ Jehova stvořil všechno, co si dovedete představit – anděly v nebi, hvězdy na obloze, ovoce na stromech i ryby v mořích.

MŮŽETE BÝT JEHOVOVÝMI PŘÁTELI?

18. a) Proč si někteří lidé myslí, že nemůžou být Božími přáteli? b) Co k tomu říká Bible?

18 Když si čteme o Jehovových působivých vlastnostech, mohlo by nás napadnout: „Bůh je tak mocný, tak významný a tak vzdálený, že mu na mě vůbec nemůže záležet.“ Chce Bůh, abychom se tak cítili? Rozhodně ne. Chce nám být nablízku. Bible říká, že „není daleko od nikoho z nás“. (Skutky 17:27) Bůh si přeje, abyste se k němu přiblížili, a slibuje, že se pak „přiblíží k vám“. (Jakub 4:8)

19. a) Jak se můžete stát Božími přáteli? b) Která z Jehovových vlastností se vám líbí nejvíc?

19 Jak se můžete stát Božími přáteli? Musíte ho poznat. Ježíš řekl: „K věčnému životu vede to, že poznávají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ (Jan 17:3) Jehovu a Ježíše můžete poznat, když se o nich budete dál učit. Už jsme se například dozvěděli, že „Bůh je láska“. (1. Jana 4:16) Ale má i další krásné vlastnosti. Je „milosrdný a soucitný, trpělivý a plný věrné lásky a pravdy“. (2. Mojžíšova 34:6; 2. Petra 3:9) Je dobrý a ochotně odpouští. (Žalm 86:5) Také je věrný. (Zjevení 15:4) Když budete číst Bibli, dozvíte se o Božích krásných vlastnostech ještě mnohem víc.

20., 21. Jak můžeme rozvíjet přátelství s Bohem, když ho nemůžeme vidět?

20 Jak můžete rozvíjet přátelství s Bohem, když ho nemůžete vidět? (Jan 1:18; 4:24; 1. Timoteovi 1:17) Když si o něm budete číst v Bibli, bude pro vás skutečný. (Žalm 27:4; Římanům 1:20) Čím víc ho budete znát, tím víc ho budete milovat a tím blíž k němu budete mít.

Dobrý otec miluje své děti. Náš nebeský Otec nás miluje ještě víc

21 Dozvíte se, že Jehova je náš Otec. (Matouš 6:9) Dal nám život a přeje si pro nás to nejlepší, stejně jako milující otec pro své děti. (Žalm 36:9) Podle Bible se opravdu můžete stát Božími přáteli. (Jakub 2:23) Jen si to představte: Své přátelství vám nabízí Jehova, stvořitel celého vesmíru!

22. Co se může stát, když budete studovat Bibli?

22 Někteří lidé, kteří to s vámi myslí dobře, vás možná budou od studia Bible odrazovat. Můžou se bát, že přejdete na jinou víru nebo že jste se nechali oklamat. Nikomu ale nedovolte, aby vám v přátelství s Bohem bránil. Je tím nejlepším přítelem, jakého můžete mít.

23., 24. a) Proč je dobré se ptát? b) O čem budeme mluvit v další kapitole?

23 Při studiu Bible narazíte na věci, kterým nebudete rozumět. Nestyďte se zeptat. Ježíš řekl, že bychom měli být pokorní jako malé děti. (Matouš 18:2–4) A děti mají spoustu otázek. Bůh si přeje, abyste na své otázky našli odpověď. Proto Bibli důkladně studujte a ověřujte si, že to, co se dozvídáte, je pravda. (Skutky 17:11)

24 Studium Bible je ten nejlepší způsob, jak poznat Jehovu. V další kapitole si ukážeme, čím se Bible liší od všech ostatních knih.

^ 15. odst. Víc informací o významu a výslovnosti Božího jména najdete ve Víc informací 1.